آمار

دوره تحصیلات تکمیلی گروه آمار در سال 1376 با تاسیس مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1386 با راه‌اندازی دوره دکتری آغاز به کار نمود.

در حال حاضر گروه ریاضی کاربردی سالانه حدود 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود 5 دانشجوی دکتری در مقطع دکتری پذیرش می‌نماید.

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه آمار در زمینه‌های زیر می‌باشد:

  • فرایندهای تصادفی
  • سری‌های زمانی
  • نظریه احتمال
  • استنباط آماری
  • مدل‌های خطی
  • طرح آزمایش‌ها
  • داده کاوی