پاسخ به سوالات امتحان میان ترم ریاضی مهندسی ترم اول ۹۹-۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری سوم ریاضی عمومی ۱ترم اول ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری دوم ریاضی عمومی ۱ترم اول ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری اول ریاضی عمومی ۱ترم اول ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر ،ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر