نمرات برگه ی امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

کلید امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوترترم اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

کلید امتحان پایان ترم ریاضی عمومی ۱ ترم اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام نتایج اعتراضات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری ششم ریاضی عمومی ۱-ترم اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر