اطلاعیه اعلام زمان و مکان مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۳۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

قابل توجه داوطلبان محترم دکتری ۹۸- ریاضی کاربردی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

قابل توجه داوطلبان محترم دکتری ۹۸- علوم کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

فرم درخواست تغییر وضعیت آموزشی به آموزش محور

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

فرم ثبت نام آزمون جامع

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر