آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه سیستم‌ها و عامل‌های هوشمند

سرپرست: محمدابراهيم شيري احمدآبادي

آزمايشگاه آمار و داده كاوي

سرپرست: عادل محمدپور

آزمايشگاه الگوریتم و هندسه محاسباتی

سرپرست: علي محدث خراساني

مرکز تحقیقاتی بهینه سازی و شبکه

سرپرست : مهدي تشکري هاشمي , مهدی قطعی

گروه المپیادهای دانشکده

سرپرست : امید نقشینه ارجمند

گروه هندسه

سرپرست : بهروز بيدآباد , مرتضي ميرمحمدرضائي , ناصر بروجرديان