مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

  • معرفي

مرکز مطالعات یا انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند با هدف توسعه سیستمهای حمل و نقل هوشمند در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  با همت دانشجویان پرتلاش دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر تاسیس شده است. هدف از این انجمن انجام پژوهش در زمینه سیستمهای حمل و نقل هوشمند و کاربرد آن در ترافیک، ارتقا ایمنی و روانسازی ترافیک است. این انجمن در ارتباط مستقیم با پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست اعضای انجمن به شرح زیر است:

1- دکتر مهدی قطعی (مسؤول انجمن)

2- دکتر سید مهدی تشکری هاشمی (عضو افتخاری انجمن)

3- حمیدرضا افتخاری

4- ملیحه نیکسیرت

5- آرش رییسی

6- شیوا رحیمی پور

7- مهناز آقا محقق

8- شادی آب پیکر

9- رضا اسدی

10- فاطمه روشنی

11- زهرا زاغی

12- علی رسولی

13- فاطمه تیموری

14- عذرا نظری

15- مریم گرامی

16- محمد سجاد فلاح

17- آرمان بلالی مقدم

18-محمد ارشادمنش

19- سودابه ترابی

20- مهران گلرخی

21- مژگان صفری مقدم

22- میلاد کاکلی

23- جواد فغانی عمران

24- فاطمه گلکار

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

نقش انجمن در آموزش:

این انجمن نسبت به تهیه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سیستمهای حمل و نقل هوشمند اقدام نموده است که راه اندازی این دوره در شورای برنامه ریزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال پیگیری است.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست فعالیتهای انجمن به شرح زیر است:

1- طراحی سیستمهای تصمیم یار برای مدیریت ترافیک و اطلاع رسانی

2- داده کاوی تصادف و ترافیک

3- پیشبینی ترافیک و وقایع مرتبط

4- توسعه سیستمهای خبره نیورو-فازی برای مسایل ترافیک

5- بهبود دوربینهای کنترل سرعت و نظارت تصویری

6- طراحی و مکانیابی تجهیزات حمل و نقل هوشمند

7- پردازش آنلاین داده های ترافیکی

8- طراحی شبکه حمل و نقل عمومی

9- حمل و نقل پایدار

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مشاوران انجمن به شرح زیر می باشد:

1- دکتر غلامرضا مروجی

2- دکتر امیر گلرو

3- مهشید فلسفی

4- اله حاج هاشمی

5- سمیه سودمند

6- روزبه ابرازی

7- نرگس ابوالقاسمی

8- دکتر سید علی میرحسنی

9- دکتر ابراهیم شیری

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست پروژه های اعضای انجمن به شرح زیر است:

 

 1 ارزيابي سيستمهاي حمل ونقل هوشمند با تحليل swot
 2 شبكه عصبي در سيستم دستيار راننده
 3 ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند با كمك ابزارهاي تحقیق در عملیات
 4 توليد نقاط کاراي سره مسائل چند هدفه با روش کمي‌سازی
 5 سيستم دستيار راننده به منظور هشدار و جلوگيري از تصادف
 6 سيستم تصميم يار تخصيص بودجه به زير پروژه ها در مديریت روسازی
 7 تشخيص فعاليت هاي مشكوك در فايل هاي رسانه اي موجود
 8 ارائه مدل داده براي سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرتي
 9 بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش
 10 سيستم هوشمند جمع آوري الکترونيکي عوارض بر اساس ارزیابی
 11 مسيريابي در شبكه هاي حمل و نقل چند گانه
 12 طراحي شبکه و ارائه سيستم هوشمند حمل و نقل مواد خطرناک
 13 بهينه سازي سيستم هاي کنترل سرعت جهت ارتقاي ايمني و روانسازی ترافیک
 14 بهينه سازي کاربرد دوربينهاي نظارت تصويري و کنترل سرعت
 15 سيستم مديريت و اطلاع رساني بر پايه کشف عدم هوشياري
 16 بهينه سازي فرآيندهاي جمع آوري و ارائه اطلاعات سفر
 17 سيستم مديريت بهره برداري وسايل نقليه بر پايه پردازش اطلاعات رهگیری
 18 ارائه مدلي براي بهينه‌سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به حمل و نقل عمومی
 19 مسئله كوتاهترين مسير تصادفي با توسعه ايده جوابهاي
 20 جمع آوري اطلاعات جغرافيايي از طريق سنسورهاي مبايل
 21 طراحي سايت جمع آوري قيمت كالاهاي مربوط به سيستمهاي
 22 مكان يابي بهينه پاركينگ به منظور استفاده كاربران حمل و نقل عمومی
 23 همجوشي داده ها در سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
 24 يكپارچه سازي سامانه هوشمند تونل و پل با ساير سامانه ها
 25 سيستمهاي حمل و نقل هوشمند مبتني بر محاسبات توري و ابری
 26 يك سيستم تصميم يار يادگير براي حمل و نقل هوشمند در تونل و پل
 27 ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند در عمليات خودروهای تجاری+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مقالات این انجمن به شرح زیر می باشد:

* QoS-based cooperative algorithm for integral multi-commodity flow problem
M Ghatee
Computer Communications 34 (7), 835-846    1        2011
*  An expert system for network control problems and its applications in large scale network design under uncertainty
M Ghatee, M Hashemi
International Network Optimization Conference (INOC)    1        2009
 *   Supervised and unsupervised learning DSS for incident management in intelligent tunnel: A case study in Tehran Niayesh tunnel
S Abpeykar, M Ghatee
Tunnelling and Underground Space Technology 42, 293-306            2014
 *  Solution of preemptive multi-objective network design problems applying Benders decomposition method
A Fakhri, M Ghatee
Annals of Operations Research 210 (1), 295-307            2013
 *  Fractional multi-commodity flow problem: Duality and optimality conditions
A Fakhri, M Ghatee
Applied Mathematical Modelling            2013
  * SA-IP Method for Congestion Pricing based on Level of Service in Urban Network under Fuzzy Conditions
S Soudmand, M Ghatee, SM Hashemi
International Journal of Civil Engineering 11 (4)            2013
  * Intelligent algorithms for multi-modal network problems
M Ghatee, M Niksirat, SM Hashemi
Transportation Research Board 91st Annual Meeting+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانسهای بین المللی اعضا به شرح زیر می باشد:

 1 سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران پيش بيني آلودگي ذرات معلق در هواي تهران جهت اعمال استراتژي هاي محدوديت ترافيك با استفاده از شبکه هاي عصبي پرسپترون
 2 سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران سيستم دستيار راننده هشدار تصادفات جلو به عقب بر اساس قوانين استخراج شده از روشهاي طبقه بندي هوشمند
 3 سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران طراحي و ساخت سيستم برنامه ريزي منابع در حمل و نقل عمومي
 4 سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران نرم افزار تصميم‌يار ژنتيک-عصبي مبتني بر وب براي تخصيص بودجه در مديريت روسازي
 5 Second International Conference on Informatics and Applications -ICIA2013 NSGA2PI, The Hybrid Algorithm for Radial Basis Function Networks
 6 بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران ارائه يك الگوريتم جديد مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات و كلوني زنبور عسل براي حل مسايل بهينه سازي سراسري
 7 يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران ارائه يك سيستم تصميم يار يادگير جهت مديريت سامانه هاي هوشمند حمل و نقل پل به منظور پيش گيري از سوانح
 8 يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايران طبقه بندي سوانح رانندگي بر مبناي شدت حادثه با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
 9 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک Time-Varying Multi-Criteria Decision Making Model for Iranian National Plan for Intelligent Transportation Systems Architecture
 10 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک امکان سنجي ارائه معماري سيستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از زيرساخت محاسبات ابري در ايران
 11 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک بکارگيري تکنيک هم جوشي داده ها در تخمين زمان انتظار خودرو جهت سوختگيري
 12 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک بهينه سازي مکانيابي حسگرهاي کنترل کننده مرزها با توجه به وضعيتهاي مختلف شبانه روز
 13 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک سيستم تصميم يار مديريت حمل و نقل ايمن خودروهاي تجاري در ايران بر اساس قوانين استخراج شده از روشهاي طبقه‌بندي: مطالعه موردي آرشيو تصادفات
 14 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک طبقه بندي شدت تصادفات و استخراج ويژگي هاي مؤثر با کمک توليد قوانين فازي: پياده سازي موردي بانک اطلاعاتي تصادفات بريتانيا و اطلاعات نفتکشهاي ايران
 15 دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک طراحي سيستم تصميم يار خبره براي زمانبندي سيستم حمل و نقل عمومي
 16 4th Workshop on Optimization and its applications سيستمهاي مديريت هوشمند تونل و پل بر پايه تكنيكهاي بهينه سازي
 17 يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك ارائه دو مدل جديد براي مساله مكانيابي شمارنده هاي ترافيكي به منظور بيشينه سازي پوشش مسيرها: مطالعه موردي روي بزرگراههاي تهران
 18 يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك تخمين تابع هزينه گذاري جهت يافتن هزينه بهين خط پرسرنشين HOT بدون استفاده از مدلهاي دو سطحي پويا
 19 يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك كاربرد شبكه هاي عصبي فازي براي پيش بيني سرعت در شبكه هاي بزرگراهي