آزمايشگاه سیستم‌ها و عامل‌های هوشمند

آزمايشگاه سیستم‌ها و عامل‌های هوشمند

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

  • معرفي

آزمایشگاه سیستم ها و عامل های هوشمند

دانشجویان ارشد و دکتری رشته علوم کامپیوتر به سرپرستی دکتر ابراهیم شیری در این آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند . حوزه کاری این آزمایشگاه بیشتر در سه زمینه : یادگیری ماشین ، یادگیری تقویتی و پردازش تصاویر می باشد . جلسات هفتگی گروه یادگیری تقویتی سه شنبه ها ساعت 17-15 و جلسات هفتگی گروه پردازش تصاویر سه شنبه ها ساعت 12- 9 در آزمایشگاه برگزار می گردد. جزئیات بیشتر در مورد فعالیتها و اعضای گروه سینا در لینک زیر قراردارد.

http://math-cs.aut.ac.ir/SINA