آزمايشگاه الگوریتم و هندسه محاسباتی

آزمايشگاه الگوریتم و هندسه محاسباتی

علي محدث خراساني

  • معرفي

گروه پژوهشی الگوریتم وهندسه محاسباتی

این آزمایشگاه تحت نظر دکتر محدث به فعالیتهای خود می پردازد. مسئول آزمایشگاه آقای امین غیبی یکی از دانشجویان ارشد است . از جمله فعالیتهای این آزمایشگاه برگزاری هر ساله دوره های winter school می باشد که در مورد الگوریتم و هندسه محاسباتی است . همچنین 2 دوره مسابقات اریگامی نیز در دانشکده توسط این گروه برگزار گردیده .

سری جلسات هندسه محاسباتی توسط دانشجویان این رشته از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ودیگر دانشگاه ها به سرپرستی دکتر محدث هر هفته در اتاق شورا برگزار می گردد. موضوعات مورد بحث تز دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد . ضمناً هر چهار یا پنج نفر از دانشجویان در مورد یک مساله بحث و گفتگو دارند که درصورت حل مسأله الگوریتم حل مسأله نیز نوشته می شود و نتایج به صورت مقاله به ثبت می رسد. سایت http://cg.aut.ac.ir/acg/ فعالیتهای این گروه را پوشش می دهد.