پیام رئیس دانشکده

از همه دانشجويان عزيز و اساتيد گرامي و كارمندان ارجمند دانشكده تشكر فراوان دارم زيرا تلاشهاي همه شما نقش بسيار مهمي در پيشرفت و ارتقاء علمي كشورمان خواهد داشت.

اميدوارم با لطف ايزد متعال و با توجه به استعداد خيلي خوب جوانان ايراني و همچنين با توجه مهم نظام جمهوري اسلامي به علم و دانش، در آينده نزديك جايگاه بسيار مهمي را در توليد و توسعه علم در سطح جهان بدست آوريم.