هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542542

سيد احسان اله بني فاطمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:banifatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542517

سيد علي ميرحسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_mirhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542541

مهدی قطعی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

داريوش کياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dkiani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542507

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542503

بهروز بيدآباد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:bidabad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542508

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542538

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shiri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542548

امید نقشینه ارجمند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naghshineh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542536

ناصر بروجرديان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:broojerd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542505

فرهاد رحمتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:frahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

زینب اخلاقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:z_akhlaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

شمیلا بیاتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bayati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

سعید تفضلیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:tafazolian@gmail.com

شماره تلفن:

زاهد رحمتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zrahmati [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:64542512

مهدی رستمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mross@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533

مهدی رستمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nrtavana@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.zare@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164542521

لیلا سلیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:l_salimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542552

فاطمه شاکری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fatemehshakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

عرفان صلواتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:erfan.salavati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542509

فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.fakhar-izadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542527

علیرضا مفیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mofidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542537

بهزاد نجفی سقزچی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:behzad.najafi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542515

بیژن هنری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:honari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

سيدمنصور واعظ پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:vaez@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542526

حجت اله اديبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:adibih@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542524

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542547

علي حاتم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alihatam@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542546

اسماعيل خرم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eskhor@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542549

بهروز خسروي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:bkhosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542519

فرزاد ديده ور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:didehvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545665

سعيد رضاخواه ورنوسفادراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezakhah@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542504

محمدرضا رفسنجاني صادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

بهمن عرب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:arabzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542509

هايده علي آبادي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:aliabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542552

عادل محمدپور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:adel@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533

مرتضي ميرمحمدرضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmreza@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542506

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542536

عبدالرسول پورعباس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arpabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542553

مسعود پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mpourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542520

اساتید بازنشسته

میرمحسن رزاقی کاشانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

صادق رضایی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:srezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542512

رجبعلی قندهاری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

سید محمد تقی لواسانی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

مسعود نیکوکار زنجانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

يوسف امير ارجمند

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:amirarj@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542527

مهدي تشکري هاشمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542522

عبدالحميد رياضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:riazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

مجتبي مظفري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542515