نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 مسعود امينيان کارشناسي رياضي کاربردي 87
2 عاطفه ايزدبخش کارشناسي رياضي کاربردي 89
3 داود بسته زاده کارشناسي ارشد رياضي کاربردي 89
4 فرامرز جباروزيري کارشناسي رياضي کاربردي 87
5 حسين حسين زاده دکتري رياضي کاربردي 89
6 نوشين حكمي پور دکتري امار 89
7 كژال خالديان دکتري رياضي کاربردي 89
8 مونا خالقيان کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر 89
9 دانيال خشابي کارشناسي علوم کامپيوتر 87
10 محمد خيرآبادي کارشناسي 89
11 محمدامين دخانچي کارشناسي 89
12 رضا دفاعي کارشناسي علوم کامپيوتر 89
13 محمدهادي شاطري کارشناسي رياضي کاربردي 87
14 ميثم شهرباف مطلق کارشناسي رياضي کاربردي 87
15 سيدروزبه طباطبائي جاويد کارشناسي 89
16 ابوالفضل عربكوهي چتابي کارشناسي رياضي کاربردي 87
17 زينب عيسايي کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر 89
18 علي مرادي کارشناسي رياضي کاربردي 85
19 سعيد مسرور کارشناسي رياضي کاربردي 85
20 الهام مشايخي کارشناسي رياضي کاربردي 89