اخبار

اولین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (اسفند ۹۸)

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

درخشش دانشجویان دانشکده در مسابقات جهانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

افتتاح مرکز نوآوری سکو در دانشکده با حمایت بانک ملت

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

جایگاه دانشکده در رتبه بندی جهانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اساتید دانشکده با افتخارات بین المللی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر