اطلاعيه ها

آشنایی با مقررات آموزشی‎

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

قابل توجه داوطلبان محترم دکتری ریاضی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

برنامه زمان بندی برای دریافت اکانت سایت دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سمینارهای ماهانه گروه ریاضی کاربردی در ترم اول ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر