جستجو
از
تا
 

 

 

تمرینات سری دوم ریاضی عمومی ۱ترم اول ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری اول ریاضی عمومی ۱ترم اول ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

مجله علمی تخصصی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اولین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (اسفند ۹۸)

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

درخشش دانشجویان دانشکده در مسابقات جهانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر