جستجو
از
تا
 

 

 

تمرینات تحویلی ریاضی عمومی ۱_ سری اول و نمونه سربرگ

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری دوم ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سوالات ریاضی عمومی ۱ - سری اول

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات فصل دوم تا هشتم درس برنامه نویسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ سوالات پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر