جستجو
از
تا
 

 

 

اطلاعیه مکان و شماره صندلی امتحان میان ترم برنامه نویسی کامپیوتر(گروه های ۱۹-۲۰-۲۱)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اطلاعیه مکان و شماره صندلی امتحان میان ترم برنامه نویسی کامپیوتر(گروه های ۱تا ۱۴)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات ریاضی عمومی ۲_سری پنجم

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

نمونه تمرینات ریاضی عمومی ۱_سری چهارم

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام نتایج اعتراضات ماهانه اول ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر