جستجو
از
تا
 

 

 

برنامه تدریس یار دروس سرویس دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر در نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

برنامه دروس سرویس دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر در نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

برنامه ی امتحانات دروس سرویس پایان ترم اول ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

برنامه امتحانات ماهانه و میان ترم اول ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات ریاضی عمومی ۲_سری سوم

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر