جستجو
از
تا
 

 

 

اعلام نمرات امتحان ماهانه ی دوم ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

کلید سوالات میان ترم معادلات دیفرانسیل ترم اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام نمرات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل و نحوه ی اعتراض

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سوالات همراه با پاسخنامه ی امتحان ماهانه ی دوم ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری پنجم ریاضی عمومی ۱-ترم اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر