جستجو
از
تا
 

 

 

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر ،ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم ریاضی عمومی۲ ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم محاسبات عددی ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اطلاعیه داوطبان ارشد ۹۸ رشته ریاضی محض -منطق

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه ریاضی محض -آنالیز

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر