جستجو
از
تا
 

 

 

لیست شماره صندلی و مکان امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل چهارشنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۵

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام نتایج اعتراض امتحان ماهانه اول ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

فرم ارزیابیگزارش پیشرفت تحصیلی سال اول دانشجویان دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام نمرات ماهانه اول ریاضی عمومی ۱ ونحوه اعتراض به امتحان

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تمرینات سری سوم ریاضی عمومی ۱

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر