اضافه شدن همکاران جدید به جمع اعضای هیات علمی دانشکده

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط گروه ریاضی محض، همکاران ذیل به جمع اساتید ریاضی محض دانشکده پیوستند:

دکتر زینب اخلاقی
دکتر شمیلا بیاتی
دکتر سعید تفضلیان
دکتر نازنین روشندل توانا
دکتر لیلا سلیمی
دکتر علیرضا مفیدی
دکتر بهزاد نجفی سقزچی
همچنین با نظر گروه ریاضی کاربردی، همکاران زیر به این گروه پیوستند:

دکتر فرهاد فخار لیزدی

دکتر مصطفی نصری

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۹