لیست همکارانی که موفق به اخذ پشتیبانی از مجامع بین المللی شده اند.

آقای دکتر عباس زاده از آلمان

آقای دکتر مفیدی

خانم دکتر سعیدی

آريالای دکتر رضاخواه از چین

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱