دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی ۹۶ در مقطع کارشناسی‏ ارشد در زمینه های زیر دانشجو می پذیرد .

دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی 96 در مقطع کارشناسی‏ ارشد در زمینه های زیر دانشجو می پذیرد .

{#myemotions_dlg.cool}

ضميمه

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲