دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري که علاقمند هستند در نيمسال اول ۹۷-۹۶ به عنوان تدريس¬يار درس سرويس برنامه¬نويسي C، با دانشکده همکاري نمايند،

{#myemotions_dlg.cool}

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱