برنامه راهبردی دانشکده

برنامه راهبردی دانشکده ریاضی و علوم کامژیوتر با اهداف

  توسعه فعالیت های کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 تمرکز بر زمینه های علمی برتر دانشکده با توجه به نیاز جامعه و گسترش ارتباطات با مراکز علمی
به روز و هدفمند نمودن دوره ها و موضوعات آموزشی و پژوهشی
 ایجاد انگیزه و حس توانمندی در دانشجویان
  ارتقا بهره‌وری و بهبود شاخص‌های دانشگاه سبز
تدوین گردید. برای مشاهده ریز برنامه اینجا را کلیک بفرمایید.

ضميمه

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹