آشنایی با مقررات آموزشی‎

فایل ضمیمه شامل موارد زیر است:

- مروری بر قوانین آموزشی

- نکاتی در مورد پورتال آموزشی دانشگاه

- نکاتی در مورد تشکلیل پرونده دانشجویان جدید

ضميمه

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۰