اطلاعیه اعلام زمان و مکان مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۳۹۸

زمان و مکان مصاحبه داوطلبان دکتری 98 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر روز سه شنبه 21 خرداد 98 اعلام خواهد شد.

 ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰