فارغ التحصیلان شاخص دانشکده

 1. دکتر زینب اخلاقی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2. دکتر مرضیه اسکندری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
 3. دکتر شادی آب پیکر پژوهشگر دانشگاه کانبرا-استرالیا
 4. دکتر محمدرضا اصلاحچی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 5. دکتر حمیدرضا افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
 6. دکتر شمیلا بیاتی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 7. دکتر کوروش پرند عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر مهدی تاتاری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 9. دکتر پیام خان تیموری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
 10. دکتر مسعود حجاریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 11. دکتر منصور داوودی عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
 12. دکتر اردشیر دولتی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
 13. دکتر مهدی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 14. دکتر نازنین روشندل توانا عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 15. دکتر محسن رضاپور عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
 16. دکتر مهدی رمضانی عشو هیات علمی دانشگاه تفرش
 17. دکتر عباس سعادتمندی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
 18. دکتر سارا سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 19. دکتر فاطمه شاکری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 20. دکتر علی شکری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
 21. دکتر مصطفی شمسی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 22. دکتر بهرام صادقی بی غم عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
 23. دکتر رضوان صالحی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 24. دکتر مریم ظهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 25. دکتر رسول طهماسبی محقق دانشگاه کولورادو-آمریکا
 26. دکتر مصطفی عباس زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 27. دکتر الهام عباسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
 28. دکتر پوریا عصاری عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
 29. دکتر امین غیبی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 30. دکتر فرهاد فخار ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 31. دکتر اشکان فخری عضو هیات علمی دانشگاهعلم و فناوری مازندران
 32. دکتر مهدی قطعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 33. دکتر مهدی کدیور عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 34. دکتر اکبر محبی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
 35. دکتر احمد مرادی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 36. دکتر محمد مسجد جامعی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
 37. دکتر داوود میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 38. دکتر مهرداد لکستانی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 39. دکتر بهزاد نجفی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 40. دکتر ابراهیم نصرآبادی پژوهشگر آمازون-آمریکا
 41. دکتر ملیحه نیکسیرت عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 42. دکتر زهرا نیلفروشان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
 43. دکتر بهنام هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز
 44. دکتر مهدیه هاشمی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
 45. دکتر فرناز هوشمند خلیق عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 46. دکتر سهرابعلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰