اطلاعیه بسیار مهم درخصوص زمان و مکان مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۳۹۸

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام مصاحبه داوطلبان دکتری 1398 ، زمان و مکان مصاحبه روز شنبه 25 خرداد 98 از طریق همین تارنما اعلام خواهد گردید.

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱