جایگاه دانشکده در رتبه بندی جهانی

بر اساس نظام رتبه بندی US.News در سال 2018،‌ در میان کل دانشگاه های جهان، رتبه دانش&