آیین استقبال از دانشجویان جدید ورودی ۹۸ با مشارکت هیات رییسه، اساتید، کارکنان و اعضای تشکلهای دانشجویی

اساتید، کارکنان و دانشجویان تشکلهای دانشجویی به استقبال دانشجویان ووردی 98 می روند.

بنا بر تصمیمات اخذ شده از ساعت 8:00 صبح روز 4 مهرماه 98، تیم استقبال متشکل از هیات رییسه، اساتید، کارکنان و اعضای تشکلهای دانشجویی، آماده پذیرایی و ثبت نام از دانشجویان جدید ورودی 98 هستند. در این مراسم ضمن ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید، تنی چند از اساتید برجسته دانشکده درباره مختصات دانشکده و رشته اطلاعات جامعی در اختیار دانشجویان و والدین خواهند گذاشت. در پایان دانشجویان جدیدالورود با اساتید مشاور و دانشجویان سالهای بالاتر آشنا می شوند و با هم نشست صمیمانه خواهند داشت.ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳