اولین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (اسفند ۹۸)

امروزه هوش مصنوعی یکی از کاربردی‌ترین حوزه‌ها درعلوم و مهندسی بر