قابل توجه داوطلبان محترم دکتری ۹۸- علوم کامپیوتر

قابل توجه داوطلبان محترم دکتری 98- علوم کامپیوتر

 

لطفا هنگام مصاحبه دکتری مدارک ذیل را به همراه داشته باشید

توصیه نامه اساتید

مقاله یا کنفرانس هایی که ارائه داده اید

پایان نامه

 ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰