اساتيد ۱-موارد عمومی و مقررات دوره های کارشناسی

سيد احسان اله بني فاطمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:banifatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542517

داريوش کياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dkiani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542507

بهروز بيدآباد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:bidabad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542508

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542538

امید نقشینه ارجمند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naghshineh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542536

ناصر بروجرديان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:broojerd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542505

فرهاد رحمتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:frahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

زینب اخلاقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:z_akhlaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

شمیلا بیاتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bayati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

سعید تفضلیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:tafazolian@gmail.com

شماره تلفن:

مهدی رستمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mross@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533

نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nrtavana@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

لیلا سلیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:l_salimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542552

فاطمه شاکری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fatemehshakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.fakhar-izadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542527

سید محمد تقی لواسانی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

علیرضا مفیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mofidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542537

بهزاد نجفی سقزچی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:behzad.najafi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542515

بیژن هنری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:honari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

سيدمنصور واعظ پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:vaez@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542526

حجت اله اديبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:adibih@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542524

علي حاتم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alihatam@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542546

بهروز خسروي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:bkhosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542519

محمدرضا رفسنجاني صادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

بهمن عرب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:arabzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542509

مرتضي ميرمحمدرضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmreza@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542506

مسعود پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mpourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542520