افراد

عادل محمدپور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: adel@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542533

صفحه شخصي: http://www.adelm.ir/

  • سوابق تحصیلی