افراد

حجت اله اديبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: adibih@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542524

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/adibih

  • سوابق تحصیلی