افراد

زینب اخلاقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: z_akhlaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545876

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/z_akhlaghi

  • سوابق تحصیلی