افراد

زینب اخلاقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: z_akhlaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545876

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی