افراد

علي حاتم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: alihatam@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542546

صفحه شخصي: http://math-cs.aut.ac.ir/~alihatam/

  • سوابق تحصیلی