افراد

يوسف امير ارجمند

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: amirarj@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542527

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی