افراد

شمیلا بیاتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: bayati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545869

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/bayati

  • سوابق تحصیلی