افراد

داريوش کياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: dkiani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542507

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/dkiani

  • سوابق تحصیلی