افراد

عرفان صلواتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: erfan.salavati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545661

صفحه شخصي: http://math.ipm.ac.ir/~salavati/

  • سوابق تحصیلی