افراد

اسماعيل خرم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: eskhor@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545877

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی