افراد

فاطمه شاکری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fatemehshakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542539

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی