افراد

مصطفی عباس زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: m.abbaszadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545878

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/m.abbaszadeh

  • سوابق تحصیلی

1. دکتری (مهر 1392-بهمن 1396)

  • ریاضیات کاربردی (حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی)
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • عنوان رساله: تحلیل و بهبود روش های هم مکانی موضعی و گلرکین بدون شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی با جواب ناهموار2. کارشناسی ارشد (مهر 1389-شهریور 1391)

  • ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی)
  • دانشگاه کاشان
  • عنوان رساله: روش تفاضلات متناهی فشرده برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی کسری3. کارشناسی (مهر 1385-شهریور 1389)

  • ریاضی (گرایش کاربردی)
  • دانشگاه کاشان