افراد

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542503

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/mdehghan/

  • سوابق تحصیلی