افراد

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542503

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی