افراد

امید نقشینه ارجمند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: naghshineh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545673

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/naghshineh

  • سوابق تحصیلی