افراد

مهدي رمضاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ramezani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542536

صفحه شخصي: http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani

  • سوابق تحصیلی